Caban, P. „Stan Liturgii chrześcijańskiej Pod Koniec starożytności W Europie – Aspekt Historyczny I Liturgiczny”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 69, nr 3, wrzesień 2016, s. 273–287, doi:10.21906/rbl.230.