Wronka, S. „Wychowanie W Biblii”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 68, nr 4, grudzień 2015, s. 313–332, doi:10.21906/rbl.23.