Matras, T. „XXVII Obrady Sekcji Biblistów Polskich Lublin – 1989”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 43, nr 3–6, grudzień 1990, s. 157–158, doi:10.21906/rbl.2218.