Chmiel, J. „Anonima Dzieje Pierwszej Krucjaty Albo Czyny Franków I pielgrzymów Jerozolimskich, przetłumaczył, wstępem I objaśnieniami Opatrzył Karol Estreicher, Warszawa–Kraków 1984”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 40, nr 5, październik 1987, s. 461, doi:10.21906/rbl.2103.