Chmiel, J. „G. LANCZKOWSKI, Wprowadzenie Do Religioznawstwa, przeł. I posłowiem Opatrzył A. Bronk SVD, Warszawa 1986”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 40, nr 5, październik 1987, s. 457–458, doi:10.21906/rbl.2101.