Bartnicki, R. „Najnowsze rozwiązania Problemu Synoptycznego”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 42, nr 1, luty 1989, s. 28–41, doi:10.21906/rbl.2020.