Łach, J. „Jezus Zrodzony Z Maryi Dziewicy”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 41, nr 3, czerwiec 1988, s. 242–252, doi:10.21906/rbl.1954.