Płaczek, F. „Ksiądz Profesor Dr Jerzy Langman (1903–1982)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 35, nr 4, sierpień 1982, s. 293–296, doi:10.21906/rbl.1898.