Tronina, A. „Psalm 67/68 W Tradycji Judaistycznej I Nowotestamentalnej”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 35, nr 1, luty 1982, s. 12–27, doi:10.21906/rbl.1827.