Wronka, S. „Niegodziwa Mamona – postawa Wobec Bogactwa według Nowego Testamentu”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 63, nr 4, grudzień 2010, s. 353–370, doi:10.21906/rbl.182.