Gy, P.-M. Odnowa Liturgiczna We Francji. Ruch Biblijny I Liturgiczny, T. 41, nr 2, Apr. 1988, s. 168–177, doi:10.21906/rbl.1810.