Żychlińska, B. „Ojcostwo Boga względem Jezusa Chrystusa I Ludzi W Listach św. Pawła”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 52, nr 1, marzec 1999, s. 33–44, doi:10.21906/rbl.1778.