Łach, S. „Hymny I dziękczynienia W psałterzu”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 30, nr 4, sierpień 1977, s. 163–172, doi:10.21906/rbl.1680.