Blachnicki, F. „Pastoralne założenia Dyrektorium a Nasze możliwości”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 30, nr 2–3, lipiec 1977, s. 146–148, doi:10.21906/rbl.1675.