Kudasiewicz, J. „Adaptacja tekstów Biblijnych We Mszy św. Z udziałem Dzieci”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 30, nr 2–3, lipiec 1977, s. 113–127, doi:10.21906/rbl.1672.