Jabłońska-Deptuła, E. „Ksiądz Wojtek”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 39, nr 5, październik 1986, s. 463–465, doi:10.21906/rbl.1643.