Kopeć, J. J. „Homilia W Archikatedrze Warszawskiej Podczas Uroczystej Eucharystii pożegnania księdza Dra Wojciecha Danielskiego Przez Katolicki Uniwersytet Lubelski W Dniu 30 XII 1985 R.”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 39, nr 5, październik 1986, s. 436–441, doi:10.21906/rbl.1631.