Ziaja, K. „Wybrane Motywy Biblijne z Ksiąg Jozuego i Sędziów w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 63, nr 1, marzec 2010, s. 79–92, doi:10.21906/rbl.163.