Lempa, H. „Badania Nad Apokalipsą św. Jana We współczesnej Biblistyce Polskiej (1945–1985)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 39, nr 3, czerwiec 1986, s. 259–274, doi:10.21906/rbl.1606.