Łach, J. „Obowiązek Pojednania I miłości (Mt 5, 43–48)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 39, nr 3, czerwiec 1986, s. 231–243, doi:10.21906/rbl.1603.