Strus, A. „Rozwój Proroctwa O Emmanuelu Jako przykład Hermeneutyki W Starym Testamencie”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 39, nr 3, czerwiec 1986, s. 197–211, doi:10.21906/rbl.1601.