Dąbek, T. M. „«Dla Mnie żyć – to Chrystus!» (Flp 1, 21) – Pawłowa Odpowiedź Na Odwieczne Pytanie O Sens Ludzkiego życia”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 39, nr 2, kwiecień 1986, s. 121–127, doi:10.21906/rbl.1591.