Langkammer, H. „Teologie Nowego Testamentu W języku Polskim”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 40, nr 2, kwiecień 1987, s. 169–172, doi:10.21906/rbl.1574.