Majewski, M. „Troska Boga o słabych i uciśnionych w świetle Ez 34, 16”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 63, nr 1, marzec 2010, s. 5–12, doi:10.21906/rbl.157.