Dąbek, T. M. „MICHAŁ WOJCIECHOWSKI, Biblia o państwie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, 184 S.”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 64, nr 3, wrzesień 2011, s. 285–286, doi:10.21906/rbl.143.