Łabuda, P. „Słuchanie słowa i łamanie Chleba Jako Memoria Resurrectionis (Łk 24, 13–35)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 64, nr 3, wrzesień 2011, s. 235–254, doi:10.21906/rbl.138.