Witczyk, H. „Prawda Pisma Świętego Jako Owoc Natchnienia”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 68, nr 2, czerwiec 2015, s. 101–124, doi:10.21906/rbl.13.