Radej, M. Ulubione Wyrażenia Kaznodziejskie Karola Wojtyły. Ruch Biblijny I Liturgiczny, T. 64, nr 2, June 2011, s. 101–108, doi:10.21906/rbl.129.