Wronka, S. „7. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 48. Sympozjum Biblistów Polskich (Tarnów, 7–9 września 2010)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 64, nr 1, marzec 2011, s. 86–88, doi:10.21906/rbl.123.