Tronina, A. „Saduceusze – Historia I Doktryna Stronnictwa”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 34, nr 4, sierpień 1981, s. 215–220, doi:10.21906/rbl.1191.