Chmiel, J. „«Nie Wypowiedziane Przymierze?» Sympozjum Biblijne W Innsbrucku (1997)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 50, nr 3, wrzesień 1997, s. 210–211, doi:10.21906/rbl.1108.