Bartnicki, R. „Eucharystia W Bożym Planie Zbawienia (II)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 50, nr 2, czerwiec 1997, s. 119–127, doi:10.21906/rbl.1049.