Dąbek, T. M. „Znaczenie Mniszych ślubów stałości I Przemiany obyczajów Oraz Ich Biblijne Uzasadnienie”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 69, nr 1, marzec 2016, s. 5–22, doi:10.21906/rbl.1.