[1]
W. Chrostowski, „«Ziemia mlekiem i miodem płynąca»”, RBL, t. 44, nr 4–6, s. 131–138, grudz. 1991.