[1]
M. Pisarzak, „Udział wiernych w przygotowaniu i sprawowaniu niedzielnej Eucharystii”, RBL, t. 47, nr 3, s. 204–211, wrz. 1994.