[1]
R. Pindel, „O model rozwoju idei Ciała Chrystusa u świętego Pawła”, RBL, t. 47, nr 3, s. 188–196, wrz. 1994.