[1]
J. Swetnam, „Hesed w Starym Testamencie a eleos w Nowym”, RBL, t. 51, nr 4, s. 251–260, grudz. 1998.