[1]
S. Jędrzejewski, „Apokaliptyka jako rodzaj literacki”, RBL, t. 51, nr 1, s. 29–35, mar. 1998.