[1]
S. Jędrzejewski, „Angelologia etiopskiej Księgi Henocha (Henet)”, RBL, t. 59, nr 3, s. 203–218, wrz. 2006.