[1]
J. Miodek, „WITOLD OSTAFIŃSKI, Wstęp w teorii i praktyce kaznodziejskiej. Studium homiletyczno-retoryczne, Kraków 2002, 197 s.”, RBL, t. 56, nr 4, s. 312–314, grudz. 2003.