[1]
S. Wronka, „KRZYSZTOF BARDSKI, Ἡ κοινὴ διάλεκτος. Język grecki Nowego Testamentu. Podręcznik, wydanie drugie poprawione, Oficyna Wydawnicza «Vocatio», Warszawa 2000, 84 s.”, RBL, t. 56, nr 4, s. 309–312, grudz. 2003.