[1]
S. Zatwardnicki, „Granice metody historyczno-krytycznej w ujęciu Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)”, RBL, t. 67, nr 2, s. 143–165, cze. 2014.