[1]
P. Pikuliński, „Deuteronomistyczna koncepcja konfrontacji Eliasza z Achabem. Studium historyczno-krytyczne 1 Krl 17, 1; 18, 1–2. 41–46”, RBL, t. 76, nr 1, s. 5–44, mar. 2023.