[1]
M. Kantor, „Wspomnienie o księdzu Jerzym Chmielu jako znawcy judaizmu biblijnego”, RBL, t. 73, nr 4, s. 343–347, mar. 2021.