[1]
J. Z. Lichański, „Tłumaczenie – z poprawkami Jana Maleckiego – Ewangelii według św. Mateusza przez Stanisława Murzynowskiego”, RBL, t. 73, nr 3, s. 219–239, wrz. 2020.