[1]
M. Rucki, K. Szymański, i M. Abdalla, „Zerwanie szóstej pieczęci i «dzień wielki gniewu ich» (Ap 6,17”), RBL, t. 72, nr 4, s. 293–309, grudz. 2019.