[1]
S. Wojnowski, „Umiędzynarodowienie kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2017–2018, digitalizacja rocznika «Analecta Cracoviensia» 1–24 (1969–1992) oraz Repozytorium Instytucjonalne Polskiego Towarzystwa Teologicznego”, RBL, t. 72, nr 1, s. 95–96, mar. 2019.