[1]
P. M. Mucha, „Modlitwa Pańska w świetle wzorów Janowych”, RBL, t. 72, nr 4, s. 311–339, mar. 2020.