[1]
M. Rucki, „Znaczenie rytuału w paschalnej liturgii rodzinnej w świetle księgi «Sefer habrachot»”, RBL, t. 72, nr 1, s. 65–91, mar. 2019.