[1]
Łukasz Szydełko, „Św. Jan Kanty w nauczaniu kard. Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II”, RBL, t. 67, nr 2, s. 123–131, cze. 2014.